Personvernerklæring til leietakere

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder Dreyer Bolig AS’, Dreyer Bolig II AS’ og Dreyer Bolig III AS’ («Utleier«) behandling av personopplysninger om sine leietakere.

Utleier behandler personopplysninger om sine leietakere for å tilby sine tjenester. Denne personvernerklæringen gir deg, som leietaker, informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger om deg, blant annet om hvordan Utleier behandler personopplysninger.

Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger oppgitt av deg eller samlet inn av Utleier ved utførelsen av sine tjenester. Utleier er underlagt norsk lov, og vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

1. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med og hjelpemidlene for behandlingen av personopplysninger. Utleier er behandlingsansvarlig for personopplysninger du oppgir ved inngåelse av avtale om leie av leilighet og dersom du oppgir personopplysninger forut for inngåelse av leieavtale.

Kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige:

Dreyer Bolig AS

Postboks 244 Sentrum

4002 Stavanger

Telefonnummer: +47 930 19 489

Epostadresse: stian@ageraeiendom.no

2. Personopplysninger som behandles om deg

Dersom du inngår avtale om leie av leilighet eller dersom du tar kontakt med Utleier i forbindelse med mulig utleie, vil Utleier behandle personopplysninger om deg. Informasjonen som samles inn av Utleier kan være som følger:

 1. Personopplysninger; dvs. opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, som fornavn og etternavn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, kredittkortopplysninger eller annen finansiell informasjon, bostedsadresse eller annen fysisk adresse, e-postadresse,
 2. Logg over annonser
 3. Trafikkdata, herunder Personopplysninger som behandles i relasjon til formidling av kommunikasjon på et elektronisk kommunikasjonsnettverk eller fakturering av slike tjenester.
 4. Opplysninger relatert til innholdet i kommunikasjon, slik som e-post, telefonsvar, SMS/MMS, nettleserdata etc.

3. Hvor hentes personopplysningene dine fra?

Personopplysninger samles inn enten ved at du oppgir informasjon når du tar kontakt med Utleier eller at du oppgir opplysninger i leiekontrakten ved leie av leilighet.

4. Hva brukes personopplysningene dine til?

Utleier bruker personopplysningene du oppgir eller som samles inn av Utleier, til følgende formål:

Her bør vi ta inn at vi trenger personnummer til å opprette depositumskontoer (i visse banker kreves dette, ikke alle).

 1. for å gjøre det mulig for deg å inngå avtale om leie leilighet
 2. for å oppfylle en avtale med deg, dvs. å tilby deg leie av leilighet3
 3. for å forbedre tjenestene Utleier tilbyr, for eksempel vel å innhente og behandle personopplysninger for interne statistikkformål, samt administrasjon og markedsføring av Utleier. Dette innebærer å identifisere generelle bruksmønstre for at Utleier skal kunne forbedre sine tjenester;
 4. for å besvare dine spørsmål og henvendelser;5
 5. for å opprette depositumskonto;
 6. for å varsle deg om nye og andre tjenester fra Utleier;4
 7. for å varsle deg om endringer i denne personvernerklæringen;5
 8. for undersøkelser av og forebygging og beskyttelse mot overtredelser av personvernerklæringen, kriminalitet, svindel og potensielle trusler mot juridiske rettigheter;
 9. for å overholde gjeldende lover og regelverk;
 10. til alle andre formål, som enten er beskrevet i denne personvernerklæringen, er tillatt eller pålagt oss ved lov, regler, forskrifter eller andre rettslige prosesser, eller der du underrettes spesielt.

5. Samtykke og annet rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Utleiers behandling av dine personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, eller annet rettslig grunnlag. Samtykke kan være gitt på forespørsel av Utleier, eller ved at du frivillig oppgir informasjon når du leier leilighet, eller andre på relevante plattformer for Utleier.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å sende en e-post til Utleier. Vær oppmerksom på at utleie av leilighet avhenger av at Utleier har nødvendig informasjon om deg. Dersom Utleier ikke kan oppbevare denne informasjonen, kan tilbaketrekking av samtykke medføre at du ikke kan leie leilighet lenger.

Annet rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger kan være slik behandling som er nødvendig for at Utleier skal kunne overholde gjeldende lover og regelverk, slik som bokføringslovens krav til oppbevaring av særlige former for dokumentasjon.

Dine personopplysninger vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for at Utleier skal kunne oppfylle de ovennevnte formål. Som hovedregel lagres personopplysninger så lenge et leieforhold består, samt i ett år etter endt leieforhold.

Noen personopplysninger kan lagres lenger dersom det er tillatt eller påkrevet etter gjeldende lov, for eksempel som følge av bokføringslovens krav til oppbevaring.

6. Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Utleier kan utlevere dine personopplysninger til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for Utleier, for at Utleier skal kunne levere tjenester til deg (Utleier kan for eksempel bruke leverandører, slik som Husleie.no etc.). Leverandører og underleverandører kan kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet for, og for å utføre sine oppgaver. Forholdet til slike leverandører og underleverandører vil reguleres gjennom en databehandleravtale med Utleier.

Utleier vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre Utleier er pålagt å gjøre dette etter lov eller bindende rettsavgjørelse.

7. Sikkerhet for dine personopplysninger

Utleier tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger, herunder fysiske, tekniske og organisatoriske, for å hindre at tap, endringer, tyveri og uautorisert tilgang til personopplysninger Utleier er ansvarlig for.

8. Linker til andre nettsteder

Finn.no og lignende nettsteder, er en plattform som Utleier og leietaker benytter for å komme i kontakt med hverandre på. Denne nettstedet/disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir anvisning på hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Dersom du oppgir personopplysningene dine til slike nettsteder, vil dette reguleres av nettstedets personvernerklæring. Utleier er ikke ansvarlig for slike tredjepartsnettsteder, hvordan de driftes, og hvordan de behandler dine personopplysninger. Utleier anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer og brukervilkår når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

9. Dine rettigheter

Leietakere har rett til å be om innsyn i personopplysninger Utleier behandler om leietakeren, og kreve at personopplysningene rettes eller suppleres.

Du har rett til å kreve at dine personopplysninger, som behandles på grunnlag av ditt samtykke, slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt behandling av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt etter annet behandlingsgrunnlag. Utleier kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Leietaker har også rett til å få overført personopplysninger som du har oppgitt til Utleier, og som Utleier behandler på grunnlag av leietakers samtykke eller for å oppfylle utleieavtalen, til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter etter denne personvernerklæringen, kan du ta kontakt med Utleier ved å benytte kontaktinformasjonen i punkt 1.

Leietaker har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at Arbeidsgiver behandler personopplysninger i strid med personvernlovgivningen.

10. Endringer i personvernerklæringen

Utleieren kan fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av Utleiers personvernerklæring vil enhver tid være tilgjengelig på Nettsiden, og vil gå foran tidligere versjoner av personvernerklæringen ved motstrid. Utleier vil varsle deg dersom det gjøres endringer i personvernerklæringen som krever ditt samtykke.

Ved å bruke Utleiers tjenester godtar du elektronisk underretning og publisering av denne personvernerklæringen på Utleiers nettside, og du samtykker i at elektronisk underretning eller publisering av revidert versjon på nettsiden er gyldig som underretning til deg om foretatte endringer.